Производство на Бетон и Бетонови разтвори

Нашите продукти

Произвежданите от БГ-БЕТОН ООД продукти се класифицират съгласно изискванията на БДС EN 206:2013+А1:2016 и БДС EN 206:2013 + А1:2016/NA:2017 според:

Якост на натиск

класове
 • С8/10
 • С12/15
 • С16/20
 • С20/25
 • С25/30
 • С30/37
 • С35/45
 • С40/50
 • С45/55
 • С50/60

Водонепропускливост

класове
 • Cw0,4
 • Cw0,6
 • Cw0,8
 • Cw1,0

Мразоустойчивост

класове
 • Cfr75
 • Cfr100
 • Cfr150

Консистенция

класове
 • S1
 • S2
 • S3
 • S4
 • S5

Виж още

Машинен парк

Актуални цени

Бетонови възли

Повече за БГ БЕТОН

БГ-БЕТОН ООД е регистрирано на 22.06.2007г. Дружеството е правоприемник на ЕТ „АВТО-ЕТ-Евгени Тролиев“ – основано на 12.10.1992г. и е специализирано в производството на различни видове бетони и разтвори.

Предметът на дейност на фирмата е производство, транспортиране и полагане на бетонови разтвори. За реализиране на своята дейност фирмата разполага с 3 бр. високопроизводителни бетонови стопанства Liebherr от последно поколение с общ капацитет 340 м3/ч., 8 бр. бетонпомпи с дължини на стрелите от 28 до 52м., както и 23бр. бетоновоза.

Защо сме Вашият надежден партньор

Повече от 25 години опит, коректност и качество

3 бетонови възела на удобни локации в София

Съвременен и модерен машинен парк

Капацитет на производство от 2000 кубика на ден

Досие за всички продадени продукти за 10 години назад

Нашите услуги

Транспорт на бетон

Транспорт на бетон при фиксиран курс за обекти до 4 км и при цена на километър за обекти над 4 км.

Изпомпване на бетон

Изпомпване и полагане на бетон с бетонпомпи от 28 м, 32 м, 41 м, 42 м, 47 м, 48 м, 52 м.

БВ Симеоново

бул. Симеоновско шосе № 97

БВ Горубляне

ул. инж. Георги Белов № 3

БВ Пашов

бул. Чепинско шосе № 15