Сертификати

Качеството на произвежданите от БГ-БЕТОН ООД продукти се гарантира от въведена Система за управление на качеството (СУК), Система за производствен контрол (СПК) и ежедневен текущ контрол на произвежданите бетонни смеси.

СУК и СПК са въведени за първи път през 2003г. Следват всяка година надзорни одити и през три години – ресертификационни одити. Към 2018г. фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2015 от „РИНА България“ ЕООД.

Съответствието на произвежданите бетонни смеси е оценено от ЛОС при „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД. Издадени са Сертификати за съответствие на основание Наредба № РД-02-20-1 / 05.02.2015г. Тези сертификати удостоверяват, че произвежданите продукти са оценени и съответстват на националните изисквания, определени в БДС EN 206:2013+А1:2016 и БДС EN 206:2013 + А1:2016/NA:2017

Сертификат Горубляне

Сертификат Пашов

Сертификат Рина

Сертификат Симеоново

Актуални цени

Виж цените

Бетонови възли

Виж адреси