За нас

БГ-БЕТОН ООД е регистрирано на 22.06.2007г. Дружеството е правоприемник на ЕТ „АВТО-ЕТ-Евгени Тролиев“ – основано на 12.10.1992г. и е специализирано в производството на различни видове бетони и разтвори.

Предметът на дейност на фирмата е производство, транспортиране и полагане на бетонови разтвори. За реализиране на своята дейност фирмата разполага с 3 бр. високопроизводителни бетонови стопанства Liebherr от последно поколение с общ капацитет 340 м3/ч., 8 бр. бетонпомпи с дължини на стрелите от 28 до 52м., както и 23бр. бетоновоза. 

Фирмата е сертифицирана по БДС EN 206:2013+А1:2016 и БДС EN 206:2013 + А1:2016/NA:2017 за производство на класове бетон от С8/10 до С50/60. Производствения процес протича под непрекъснат контрол като взетите проби се изпитват в акредитирани строителни лаборатории.

За поддръжка на автомобилния парк фирмата разполага със собствена сервизна база.

Актуални цени

Виж цените

Бетонови възли

Виж адреси