Продукти

Видове продукти

Произвежданите от БГ-БЕТОН ООД продукти се класифицират съгласно изискванията на БДС EN 206:2013+А1:2016 и БДС EN 206:2013 + А1:2016/NA:2017 според:

Якост на натиск

класове
 • С8/10
 • С12/15
 • С16/20
 • С20/25
 • С25/30
 • С30/37
 • С35/45
 • С40/50
 • С45/55
 • С50/60

Водонепропускливост

класове
 • Cw0,4
 • Cw0,6
 • Cw0,8
 • Cw1,0

Мразоустойчивост

класове
 • Cfr75
 • Cfr100
 • Cfr150

Консистенция

класове
 • S1
 • S2
 • S3
 • S4
 • S5

Максимален размер на зърното на едрия добавъчен материал

 • Обикновен бетон с Dmax = 22,4мм и Dmax = 11,2мм
 • Дребнозърнест бетон с Dmax = 4мм /цименто-пясъчен разтвор/ – с клас по якост на натиск С8/10 (Dmax4); C12/15 (Dmax4); C16/20 (Dmax4); C20/25 (Dmax4) и С25/30 (Dmax4)

Дълготрайността на бетона в конструкциите освен от клас по якост на натиск се определя и от устойчивостта му на въздействие на околната среда.

Класовете по въздействие на околната среда изискват съставът на бетонната смес да отговаря на някои минимални изисквания за съдържание на цимент и водо-циментов фактор.

Материали

За производството на бетонни смеси, отговарящи на изискванията на БДС EN 206:2013+А1:2016 и БДС EN 206:2013 + А1:2016/NA:2017 използваме материали само с доказано качество от сертифицирани производители:

Цимент CEM I 52,5R

на „Холсим-България“ АД

Речен пясък, фракция 0-4мм

от кариера „Челопечене“ на „ХидроекоПИМ“ ООД

Речен чакъл фракция 4-22,4мм

от кариера „Челопечене“ на „ХидроекоПИМ“ООД

Трошен камък фракция 4-11,2мм и 11,2 – 22,4мм

от кариера „Студена“ на „АМ Хемус“ АД и „ДЛВ-СИ“ ООД

Химични добавки

произведени от „Дон Констракшън продуктс България“ ЕАД

 • Суперпластифицираща химична добавка за бетон (Hyperplast PC210 и РС325 )
 • Химична добавка за бетон, ускоряваща свързването, за работа при зимни условия (Flocrete Antifreeze 100)
 • Химична добавка за бетон, забавяща свързването, за работа при летни условия (Flocrete R50)

Летяща пепел

(минерална добавка тип II )

Актуални цени

Виж цените

Бетонови възли

Виж адреси